Lowier zaprasza!!!

UWAGA GIMNAZJALIŚCI ???? oraz absolwenci szkół zawodowych ??

Poniżej przedstawiamy terminarz rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im.Mikołaja Kopernika w Wieruszowie oraz Liceum dla Dorosłych ? Na załączonym zdjęciu widoczne są proponowane profile kształcenia dla LO ? Oba TERMINARZE oraz REGULAMINY znajdziecie również pod adresem: lowier.eu

TERMINARZ REKRUTACJI do LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Mikołaja Kopernika w ZSO w Wieruszowie na rok szkolny 2018/2019:
1.Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie prowadzi nabór w formie elektronicznej w ramach elektronicznego systemu naboru na ogólno-wojewódzkiej stronie internetowej: lodzkie.edu.com.pl.
2.Kandydatów obowiązuje wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowany z systemu elektronicznego, który wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych, składają tylko do szkoły pierwszego wyboru.
3.Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły od 21 maja 2018 r. do 20 czerwca 2018 r. do godz. 12.00 .
4.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły należy dokonać tylko w szkole pierwszego wyboru dostarczając kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie od dnia 22 czerwca 2018 r. do dnia 26 czerwca 2018 r. godz. 12.
5.Weryfikację wniosków i dokumentów przeprowadza komisja rekrutacyjna na bieżąco w trakcie składania wniosków w terminie do 27 czerwca 2018 r.
6.Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym dnia 12 lipca 2018 r. do godz. 12.00
7.Od dnia 12 lipca 2018 r. godz. 12.00 do dnia 19 lipca 2018 r. godz. 12.00 kandydaci umieszczeni na liście zakwalifikowanych potwierdzają wolę podjęcia nauki w wybranej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz następujących dokumentów:
-dwie fotografie z imieniem i nazwiskiem na odwrocie,
-wypełniony „Kwestionariusz ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie”,
-kartę zdrowia,
– kwestionariusz ucznia z załącznikami (druki dostępne w sekretariacie szkoły)
8.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 20 lipca 2018 r. do godz. 12.00.
9.Dyrektor szkoły, za pośrednictwem organu prowadzącego informuje o liczbie wolnych miejsc w szkole do 20 lipca 2018 r. do godz. 12.00.
10.Uczniowie gimnazjów, którzy nie zostali objęci systemem naboru elektronicznego, dokonują rejestracji samodzielnie. Szkolna Komisja Rekrutacyjna może pomóc w dokonaniu tej rejestracji po zgłoszeniu się kandydata w szkole.
11.Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pomocą szkoły, która wprowadziła jego dane do systemu.

TERMINARZ REKRUTACJI na rok szkolny 2018/2019
do Liceum Ogólnokształcącego dla DOROSŁYCH
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie
1.Składanie podania o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacji branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 18 czerwca 2018 r. do 02. lipca 2018 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 24 lipca 2018 r. do dnia 26 lipca 2018 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną podań i złożonych dokumentów do dnia 3 lipca 2018 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 27 lipca 2018 r.
3.Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia – 18 lipca 2018 r. o godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 14 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00.
4.Od dnia 18 lipca 2018 r. godz. 12:00 do dnia 23 lipca 2018 r. godz. 12:00 dostarczenie do szkoły następujących dokumentów (jeżeli nie zostały złożone wraz z podaniem):
– oryginał świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub oryginał świadectwa ukończenia pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej,
– trzy fotografie z imieniem i nazwiskiem na odwrocie,
– dowód osobisty do wglądu celem potwierdzenia tożsamości.
5.Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 24 lipca 2018 r. o godz. 12.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym dnia 21 sierpnia 2018 r. godz. 12:00.
6.Postępowanie uzupełniające: od 24 lipca 2018 r.
7.Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym – 21 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *