„Kopernik” bada jakość powietrza ?????

„Kopernik jest eko” – jeśli nie wierzycie zapraszamy do analizy danych prezentowanych dzięki zakupionemu i zamontowanemu na budynku naszej szkoły czujnikowi jakości powietrza.
Środki na zakup tego nowoczesnego urządzenia, które w sposób ciągły monitoruje zanieczyszczenie powietrza i za pośrednictwem sieci przekazuje wyniki na stronę internetową, pochodzą z puli na realizację projektu edukacji ekologicznej finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Informacja o powietrzu w okolicy ul. Kopernika 2a w Wieruszowie dostępna jest na stronie http://looko2.com/ .php. Należy zlokalizować na prezentowanej tam mapie nasz czujnik (Wieruszów, budynek LO) o nazwie Lowieri klikając w znacznik przejść do wyników pomiarów. Wkrótce umieścimy dane bezpośrednio na naszej stronie www.lowier.eu
Wyniki można też poznać bez użycia komputera czy smartfona. Wchodząc do budynku liceum wejściem głównym, należy odszukać zamontowane na ścianie zewnętrznej nasze urządzenie i odczytać jakość powietrza na podstawie barw świecący diod.
Informacje ze strony producenta czujnika Looko2:
„Obecnie najwięcej udziału w smogu mają pyły PM 2,5 oraz PM 10. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku.
Pył PM2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Docelowa wartość średnioroczna dla pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m3, poziom dopuszczalny 25 µg/m3.
Wchodzące w skład smogu szkodliwe pyły i znaczna wilgotność są zagrożeniem dla zdrowia, są bowiem czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *